25.2.08

Κεφάλαιο πέμπτο: Η πίκρα που λουλουδίζει

«Οχτρούς αν τους έκαμα, δε λυπώμαι, ότι κακό κανενού δεν έκαμα δια το νιτερέσιον μου. Όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα 'νεργήσω κι' ότι θέλουν ας μου κάμουν». Μακρυγιάννης

απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Σταμέλου, «Μακρυγιάννης, το χρονικό μιας εποποιΐας»