20.1.08

Όταν...

«Όταν η σκέψη επηρεάζει τη γνώμη, αυτό λέγεται φιλοσοφία»

«Όταν η πίστη επηρεάζει τη γνώμη, αυτό λέγεται θρησκεία»

«Όταν τα δεδομένα επηρεάζουν τη γνώμη, αυτό λέγεται επιστήμη»

...τις τρεις αυτές φράσεις άκουσα το μεσημέρι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ομολογώ ότι με απλότητα και όχι με απλούστευση αποδίδουν σημαντικά νοήματα. Αξίζει να τις κρατήσουμε και να τις συζητήσουμε...