1.1.08

Καλή χρονιά με το πρώτο φλουρί !!Καλή αρχή !! Το πρώτο φλουρί είναι δικό μου !! Για την ακρίβεια, αυτό που βλέπετε είναι το πρώτο ολόκληρο !! Υπάρχει και ένα "δεύτερο" προ μερικών ωρών στο οποίο είχα συμμετοχή λίγο και εξ' αποστάσεως. Μετράει μόνο για τους πικραμένους, έτσι;;
Καλή χρονιά !!!