27.8.07

Λογαριασμός για τους πυρόπληκτους

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας ο αριθμός του λογαριασμού από τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί το Ειδικό Ταμείο στήριξης των πληττόμενων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Στο λογαριασμό μπορούν να καταθέτουν ποσά και ιδιώτες.
Ο αριθμός του λογαριασμού είναι 2341103053 και θα μπορεί από σήμερα Δευτέρα να καταθέτει σε αυτόν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στη χώρα.
Οι ιδιώτες θα μπορούν να αναφέρουν και τον ειδικότερο σκοπό, για τον οποίο επιθυμούν να διατεθούν τα χρήματα της κατάθεσής τους.